Dịch Vụ Xã Hội

Chúng tôi cung cấp dịch vụ (hiện trực tuyến) về nhập quốc tịch, làm mới DACA, và các dịch vụ y tế cho người Mỹ gốc Á có thu nhập thấp, bằng tiếng Hàn, tiếng Việt và tiếng Anh. Những chương trình này được tài trợ một phần bởi Quỹ Tài Trợ Cộng Đồng của Hạt Fairfax.

Đội ngũ nhân viên, tình nguyện viên, luật sư, và chuyên viên có chứng chỉ của chúng tôi có thể hỗ trợ việc hoàn thành và kiểm tra hồ sơ N-400 cho việc nhập tịch, cũng như xem xét cho xin miễn trừ lệ phí.

Đồng thời, đây là lời nhắc nhở rằng DACA đã có hiệu lực lại. Chúng tôi hỗ trợ miễn phí với các hồ sơ làm mới DACA. Cho những hồ sơ mới, chúng tôi có thể kết nối quý vị với các dịch vụ tư vấn pháp lý để giúp quý vị. DACA và giấy phép lao động có hạn 2 năm.

Để đặt hẹn hoặc để hỏi các câu hỏi về quá trình nhập tịch hoặc làm mới DACA, liên hệ Sejung Park (spark@hamkaecenter.org / 571-519-6939) hoặc điền đơn đăng ký ở dưới.

đơn đăng ký dịch vụ điện tửcâu hỏi thường gặpnên làm gì khi DACA bị trễ hoặc sắp hết hạn (English)

Hồ Sơ Nhập Tịch & Làm Mới DACA

Giới Thiệu Dịch Vụ Sức Khoẻ & Nha Khoa

Tất cả mọi dịch vụ đều miễn phí và giới hạn cho người dân Virginia. Chúng tôi có nhân viên được huấn luyện để giúp với:

 • Điền đơn xin bảo hiểm sức khỏe với chương trình ACA/ObamaCare
 • Điền đơn xin bảo hiểm sức khỏe với chương trình Medicaid & FAMIS
 • Giới thiệu dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu & nha khoa chi phí thấp

Đợt Mở Hồ Sơ Đăng Ký tới bắt đầu vào ngày 1 tháng 11 năm 2021 và kết thúc ngày 15 tháng 1 năm 2022. Hồ sơ Medicaid/FAMIS nộp quanh năm.

Để đặt hẹn với chúng tôi, quý vị có thể email services@hamkaecenter.org, gọi 703-256-2208 TTY 711, hoặc điền đơn đăng ký ở dưới.

đơn đăng ký dịch vụ điện tửcâu hỏi thường gặptải tờ bướm

Những Câu Hỏi Thường Gặp - Nhập Quốc Tịch

Làm sao tôi có thể trở thành Công dân Mỹ?

1. Tìm hiểu nếu quý vị đủ điều kiện để đơn (nhìn câu hỏi phía dưới).

2. Điền hồ sơ, chuẩn bị giấy tờ, và gửi chúng đến Sở Di trú với chi phí.

3. Đợi thông báo của Sở Di trú cho cuộc hẹn sinh trắc học. Cuộc hẹn sẽ diễn ra ở một trung tâm hỗ trợ hồ sơ của Sở Di trú gần quý vị.

4. Đi phỏng vấn Nhập quốc tịch và thi Công dân (đọc Lịch Sử và Tổ Chức Công Quyền) và tiếng Anh.

5. Tuyên thệ.

Tôi có đủ điều kiện để trở thành Công dân Mỹ không?

Để đủ điều kiện trở thành công dân Mỹ, quý vị phải:

 • Đủ 18 tuổi.
 • Là thường trú nhân (có thẻ xanh) tối thiểu:
  • 5 năm, hoặc
  • 3 năm nếu kết hôn với công dân Mỹ.
 • Đọc, viết, và nói tiếng Anh sơ cấp
 • Hiểu về các điều lệ xã hội cơ bản ở Mỹ.

Tôi có phải biết tiếng Anh không?

Quý vị phải có khả năng đọc, nói, nghe và viết tiếng Anh. Tuy nhiên, mục đích của bài thi tiếng Anh không phải để chứng minh quý vị biết sõi tiếng Anh.

Quý vị không phải thi tiếng Anh (nhưng vẫn phải thi Công dân) nếu quý vị:

 • Trên 50 tuổi và đã thường trú ở Mỹ (có thẻ xanh) trên 20 năm, hoặc
 • Trên 55 tuổi và đã thường trú ở Mỹ trên 15 năm

Quý vị có thể thi Công dân bằng tiếng mẹ đẻ, nhưng quý vị phải mang theo một phiên dịch viên thông thạo tiếng Anh và tiếng mẹ đẻ của quý vị để giúp quý vị phỏng vấn. Thường trú nhân trên 65 tuổi và đã sống ở Mỹ trên 20 năm sẽ được xem xét đặc biệt về bài thi Công dân. Xem trang này (trong tiếng Anh) để biết thêm thông tin về các ngoại lệ.

Rất tiếc là chúng tôi không có đủ nhân viên và tình nguyện viên sẵn sàng và đủ khả năng để cung cấp dịch vụ phiên dịch cho phỏng vấn Nhập tịch.

Nếu quý vị muốn học tiếng Anh, nhìn câu hỏi: “Tôi có thể học tiếng Anh ở chỗ nào?”

Nhập tịch tốn bao nhiêu tiền?

Lệ phí hồ sơ nhập quốc tịch Mỹ: $640

Nhìn câu hỏi phía dưới để xem cách quý vị có thể xin giảm hoặc xin miễn lệ phí.

Phí sinh trắc học (không bắt buộc cho người nộp đơn trên 75 tuổi): $85

Làm thế nào để xin miễn hoặc giảm lệ phí?

Lệ phí nộp tịch sẽ được giảm giá cho những hộ gia đình có thu nhập từ 150% đến 200% mức hộ nghèo liên bang. Nếu quý vị đủ điều kiện, quý vị sẽ được trừ $320 khỏi lệ phí hồ sơ. Để biết thêm thông tin về cách xin giảm giá, truy cập trang web của Sở Di trú tại đây (trong tiếng Anh).

Tổng lệ phí $725 sẽ được miễn trừ cho hộ gia đình nào có thu nhập ít hơn 150% mức hộ nghèo liên bang. Để biết thêm thông tin về cách xin miễn lệ phí, truy cập trang web của Sở Di trú tại đây (trong tiếng Anh).

Cho xin giảm hoặc miễn lệ phí, quý vị phải nộp hồ sơ với biểu mẫu yêu cầu miễn lệ phí. Kiểm tra điều kiện để giảm hoặc miễn lệ phí ở đây (trong tiếng Anh).

Thời gian nộp mất bao lâu?

Truy cập trang web này (trong tiếng Anh) để tìm hiểu thời gian xử lý hồ sơ của quý vị.

Chúng tôi không thể cung cấp thời gian cụ thể khi nào quý vị sẽ được thông báo; chúng tôi chỉ có thể hỗ trợ với hồ sơ và không có ảnh hưởng đến quyết định được nhận/bị từ chối. Nếu hồ sơ của quý vị bị từ chối, chúng ta có thể thảo luận bước tiếp theo.

Những gì được bao gồm trong gói hỗ trợ nhập tịch của Trung tâm Hamkae?

Chúng tôi giúp kiểm tra điều kiện nộp tịch. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Điền hồ sơ – Người nộp phải cung cấp đầy đủ tất cả thông tin giấy tờ. Chúng tôi sẽ hỗ trợ điền các thông tin yêu cầu.
 • Kiểm tra pháp lý hồ sơ nhập tịch – Luật sư di trú hoặc các chuyên gia được cấp phép của Bộ Công lý sẽ kiểm tra hồ sơ của quý vị.

Chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị đăng ký hồ sơ với Cục Di trú sau khi hoàn tất các bước trên.

Nếu quý vị muốn yêu cầu dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, quý vị phải có địa chỉ email còn hoạt động.

Tôi cần cung cấp thông tin gì để nhập tịch?

Trước khi chúng tôi có thể giúp quý vị điền hồ sơ, quý vị phải hoàn tất một bản đăng kí và một bản kiểm tra điều kiện, và ký “Hợp đồng hữu hạn hỗ trợ nhập tịch thông qua chiến dịch Người Mỹ Mới”.

Sau khi chúng tôi nhận đủ thông tin điền xong, chúng tôi sẽ yêu cầu nộp bản scan thẻ xanh, hộ chiếu và thẻ căn cước. Nếu quý vị đủ điều kiện giảm trừ lệ phí, chúng tôi sẽ hỏi thêm tờ khai thuế của quý vị từ năm ngoái.

Ai sẽ nộp hồ sơ cho Sở Di trú?

Tất cả hồ sơ phải được nộp trực tiếp bởi người muốn nhập tịch.

Gói hỗ trợ nhập tịch của Trung tâm Hamkae có tốn tiền không?

Có, chúng tôi thu $25 cho mỗi cá nhân cần hỗ trợ hồ sơ.

Trung tâm Hamkae có hỗ trợ tư vấn pháp lý không?

Gói dịch vụ của chúng tôi đã bao gồm tư vấn pháp lý hồ sơ của quý vị, tuy nhiên chúng tôi không cung cấp tư vấn pháp lý trực tiếp.

Susan Pineda là người đại diện pháp luật được cấp phép bởi Bộ Công lý/Cục Nhập cư của chúng tôi.

Những Câu Hỏi Thường Gặp - Bảo Hiểm Y Tế & Nha Khoa

Medicaid là gì?

Medicaid là một chương trình của Nhà nước liên bang và tiểu bang phối hợp giúp trang trải tiền khám sức khỏe và chữa bệnh cho hàng triệu người ở Mỹ, bao gồm người có thu nhập thấp, trẻ em, phụ nữ có thai, người cao tuổi và người khuyết tật.

Medicaid chi trả cho những gì?

Medicaid trả tiền khám chữa bệnh nội trú và ngoại trú, tiền dịch vụ bác sĩ đa khoa, phí xét nghiệmchụp X quang, và các dịch vụ chăm sóc tại nhà, v.v.

Những lợi ích bổ sung bao gồm các dịch vụ như là mua thuốc theo toa, quản lý ca bệnh, vật lý trị liệu, và liệu pháp cho các bệnh nghề nghiệp.

Liệu tôi có vi phạm quy định về Gánh nặng Xã hội nếu tôi lấy Medicaid không?

Không – ở tiểu bang Virginia, quý vị cần thẻ xanh/tình trạng thường trú mới có thể lấy Medicaid. Quy định về Gánh nặng Xã hội chỉ làm ảnh hưởng những ai đang nộp thẻ xanh/tình trạng thường thú.

Những điều kiện cần có để lấy Medicaid ở tiểu bang VA là gì?

Quý vị phải thỏa mãn TẤT CẢ những điều kiện sau:

 • là cư dân của tiểu bang VA
 • là người Mỹ, hoặc có quốc tịch Mỹ, hoặc thường trú nhân (có thẻ xanh) hoặc người không di dân có giấy tờ hợp pháp
 • cần hỗ trợ chăm sóc sức khỏe/giúp đỡ lấy bảo hiểm
 • thu nhập thấp hoặc rất thấp

Quý vị cũng cần phải thoả mãn ÍT NHẤT MỘT điều kiện dưới đây:

 • Đang mang thai
 • Đang là người chịu trách nhiệm chăm sóc trẻ em 18 tuổi trở xuống
 • Khiếm thị
 • Có khuyết tật hoặc có người thân trong gia đình có khuyết tật
 • 65 tuổi hoặc già hơn

Khi tôi đã được Medicaid, tôi sẽ được hưởng trong bao nhiêu lâu?

Quý vị được hưởng Medicaid miễn sao quý vị vẫn nằm trong diện hợp lệ, nhưng quý vị phải làm lại định kỳ (xem câu hỏi kế tiếp).

Tôi có phải làm lại Medicaid của tôi không? Thủ tục như thế nào?

Chương trình Hỗ trợ Y tế cần được thẩm định lại ít nhất một lần mỗi 12 tháng để xác minh quý vị vẫn đủ điều kiện để tiếp tục nhận hỗ trợ.

Nếu không hoàn tất thẩm định lại mỗi năm, gói hỗ trợ có thể bị huỷ.

Đôi lúc, điều kiện của quý vị có thể được thẩm định thêm 12 tháng mà nhân viên không cần liên lạc quý vị. Trong trường hợp văn phòng DSS có thể làm mới Gói Hỗ trợ Y tế với những thông tin có sẵn trên cơ quan hoặc trong máy tính, quý vị sẽ nhận được thông báo nói là chương trình đã được làm mới và để hạn làm mới năm sau.

Quý vị cũng có thể nộp làm mới chương trình trực tuyến bằng cách truy cập trang CommonHelp (trong tiếng Anh) hoặc gọi điện thoại cho Cover VA tại số 1-855-242-8282.

Tôi có thể chọn bác sĩ theo ý muốn với Medicaid không?

Không phải bác sĩ nào cũng nhận bệnh nhân Medicaid; liên hệ bác sĩ quý vị muốn gặp để hỏi trước khi đặt lịch hẹn.

Dịch vụ đăng kí BHYT của Trung tâm Hamkae có tốn tiền không?

Giới thiệu khám nha: $50. Phí này bao gồm tiền giữ chỗ và phí dịch vụ của quý vị tại Phòng khám Răng Bắc Virginia.

FAMIS là gì?

FAMIS, hay còn gọi là Medicaid cho trẻ em, là chương trình bảo hiểm sức khỏe của tiểu bang Virginia giúp trang trải chi phí khám chữa bệnh cho thiếu nhi trong những gia đình có đủ điều kiện. Nó bao gồm tất cả chi phí phát sinh đến từ việc chăm sóc sức khỏe cho một đứa trẻ đang lớn để đề phòng bệnh tật, cộng thêm chi phí khám chữa bệnh nếu chẳng may các em bị bệnh hoặc bị thương tích.

FAMIS Plus là gì?

FAMIS Plus cung cấp chăm sóc y tế cho trẻ em thuộc hộ gia đình có thu nhập thấp và có thể có các loại bảo hiểm y tế khác.

FAMIS Moms là gì?

FAMIS Moms cung cấp chăm sóc y tế cho người có thai.

Tôi nhận được gì trong Medicaid nếu tôi có thai?

Nếu quý vị đang nhận Medicaid cho thai kỳ, quý vị sẽ nhận được những lợi ích y tế đầy đủ trong suốt thai kỳ và thêm 12 tháng sau khi đứa con ra đời. Medicaid sẽ cung cấp thêm tối đa 3 tháng dịch vụ trở về trước.

Quý vị cũng sẽ nhận được bảo hiểm nha khoa trong thai kỳ. Dịch vụ chăm sóc nha khoa sẽ được tiến hành thông qua Chương trình Nụ cười cho Trẻ em.

Bảo hiểm nha khoa có những gì?

Dịch vụ khám chữa răng tập trung vào việc phòng bệnh và phục hồi. Chúng bao gồm:

 • Chẩn đoán: X quang, khám răng
 • Phòng ngừa: cạo vôi răng
 • Phục hồi: trám răng
 • Nội nha: viêm tủy răng
 • Nha chu: viêm nướu
 • Răng giả: hàm giả, bọc răng, cấy răng
 • Chỉnh hình răng mặt: nhổ răng và các tiểu phẫu khác
 • Các dịch vụ đa khoa bổ trợ: tất cả các bước điều trị khác không rơi vào những nhóm cụ thể nào

Cầu răng (bridges) không được hỗ trợ. Các dịch vụ niềng răng, như đeo niềng, cũng không được hỗ trợ.

Ai là người được phép nhận bảo hiểm nha khoa?

Người lớn trên 21 tuổi có Medicaid hoặc FAMIS sẽ được phép nhận các dịch vụ bảo hiểm nha khoa.

Bảo hiểm nha khoa bắt đầu từ khi nào?

Gói bảo hiểm nha khoa mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, 2021.

Làm cách nào để tôi biết được hồ sơ của tôi đã được chấp thuận? Mất bao nhiêu thời gian?

Đợi thư thông báo  Medicaid sẽ gửi cho quý vị một lá thư và cho quý vị biết chính xác ngày bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực.

Xem trên mạng – Khi nộp hồ sơ trên mạng, trang web sẽ lập tài khoản cho quý vị. Hãy đăng nhập và xem trạng thái của hồ sơ quý vị.

Gọi Văn phòng Medicaid – Những giấy tờ mà quý vị nhận được từ Văn phòng Medicaid của tiểu bang của quý vị sẽ có một số điện thoại để quý vị gọi và kiểm tra tình trạng hồ sơ.

Đi đến Văn phòng Medicaid – Một lợi thế của việc đi đến Văn phòng Medicaid là quý vị có thể chữa lỗi sai trên hồ sơ nếu có. Lưu ý thời gian chờ đợi có thể lâu.

Bởi vì chúng tôi chỉ giúp làm hồ sơ, chúng tôi không có ảnh hưởng đến việc hồ sơ được chấp thuận hay bị từ chối; thế nên, chúng tôi cũng không biết được khi nào hồ sơ quý vị được chấp nhận. Nếu quý vị bị từ chối dịch vụ y tế, hãy báo cho chúng tôi biết và chúng ta có thể thảo luận các bước tiếp theo và cách liên lạc trực tiếp đến Văn phòng Medicaid, đặc biệt nếu quý vị có lo lắng về rào cản ngôn ngữ hoặc các thông tin trên hồ sơ.

Những Câu Hỏi Thường Gặp - Khác

Văn phòng Trung tâm Hamkae có mở cửa không?

Do đại dịch COVID-19, văn phòng chúng tôi ở Centreville và Annandale vẫn đóng cửa. Các dịch vụ được tổ chức tiến hành trực tuyến.

Những ai có hoàn cảnh đặc biệt có thể đăng ký một cuộc hẹn trực tiếp bằng cách gọi số 703-256-2208. Chúng tôi sẽ tuân thủ tất cả các luật lệ về ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19 (đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 6 feet, tẩy trùng, v.v.)

Tôi có thể học tiếng Anh ở chỗ nào?

Quý vị có thể đăng ký với Columbia College để học lớp VESL (Tiếng Anh Làm Việc cho Ngôn Ngữ 2) trực tuyến. Nhìn câu hỏi phía dưới để xem cách quý vị có thể xin hỗ trợ học phí.

Để biết thêm thông tin, liên hệ Joey Moon (joeym@ccdc.edu / 703-206-0508 (ext. 311) hoặc Ashley Park (ashleyp@ccdc.edu / 703-206-0508 ext. 339).

Columbia College Online VESL Class

Làm sao để tôi xin hỗ trợ học phí cho các khoá học cao đẳng/đại học?

Quý vị có thể nộp FAFSA (Quỹ Học Bổng Liên Bang); kiểm tra điều kiện cho phép nộp ở đây. Nếu quý vị không đủ điều kiện nộp FAFSA, quý vị có thể nộp VASA (Quỹ Học Bổng Virginia) để nhận hỗ trợ tài chính từ tiểu bang; nhớ kiểm tra điều kiện cho phép trước. Quý vị chỉ nên nộp cho một trong hai quỹ trên, không được nộp cả hai.

Kiểm tra trang web của FAFSA để biết hạn chót nộp đơn mỗi năm; VASA cũng có hạn chót tương tự. Hãy liên lạc văn phòng tài chính của trường quý vị muốn nộp để biết thêm thông tin, bao gồm các hạn nộp ưu tiên và học bổng.

Để biết thêm thông tin về các học bổng khác, kiểm tra trang web của NAKASECcẩm nang giành học bổng cho sinh viên châu Á – Thái Bình Dương (trong tiếng Anh).

Trung tâm Hamkae có giúp nộp Medicare không?

Hiện tại thì không có, nhưng chúng tôi có thể hướng dẫn quý vị tìm chỗ khác.

Trung tâm Hamkae có giúp nộp bảo hiểm thất nghiệp không?

Không có, nhưng chúng tôi có thể hướng dẫn quý vị tìm chỗ khác.

banh mi and civics flash cards
Deokhee Ryu
Noell Evans

Tham Gia

Luật sư nhập cư nào tự nguyện tư vấn miễn phí cho người nhận và muốn kiểm tra pháp lý cho hồ sơ N-400 và DACA có thể điền đơn đăng ký tình nguyện với chúng tôi. Nếu quý vị có câu hỏi, xin liên hệ Đội trưởng Đội Dịch vụ & Thăm dò, Miae Bok, tại mbok@hamkaecenter.org.