Thủ Lĩnh Trẻ

Nhóm Lãnh Đạo Mới (viết tắt là NLC) là chương trình đào tạo lãnh đạo dành cho giới trẻ từ 18-24 tuổi của chúng tôi. Thông qua các chiến dịch tổ chức và tiếp cận cộng đồng, NLC trang bị những bạn trẻ gốc Á với các công cụ để tổ chức với và cho cộng đồng của họ. Người tham gia sẽ nhận xét danh tính của mình, học về lý thuyết tổ chức cộng đồng, và lên kế hoạch cho các dự án cộng đồng của chính mình.

NAKASEC VA youth School of Change
NAKASEC VA staff, NLC, and canvassers having dinner at Kogiya
youth art workshop
2020 Fall NLC

Tham Gia

Nếu quý vị có câu hỏi hoặc muốn biết thêm về các cơ hội mới nhất, xin liên hệ hello@hamkaecenter.org.