Tổ Chức & Cổ Vũ

Chúng tôi tổ chức cho các chính sách địa phương, tiểu bang, và quốc gia để làm cho bang Virginia công bằng cho tất cả mọi cộng đồng. Chúng tôi làm việc với các cộng đồng để xác định vấn đề và cách giải quyết, thiết kế các chiến dịch, nâng cao tiếng nói của chung, và giữ trách nhiệm những người có quyền quyết định.

Tổ Chức Các Chiến Dịch

Tại Trung tâm Hamkae, những thành viên cộng đồng của chúng tôi lèo lái các chiến dịch tổ chức. Công việc tổ chức cộng đồng này chú trọng đến việc xây dựng sức mạnh bằng cách lắng nghe vấn đề, làm việc cùng thành viên cộng đồng để tự cổ vũ, và trao quyền cho những thủ lĩnh để hành động cùng nhau. Chúng tôi tranh đấu để mở rộng quyền lợi cho tất cả mọi người nhập cư, đặc biệt những ai cần nó nhất ở bang Virginia.

Công Lý Nhập Cư

Kể từ lúc bắt đầu, khi Trung tâm Hamkae khởi xướng là NAKASEC Virginia, chúng tôi đã luôn chú trọng quyền lợi của người nhập cư, đặc biệt là những thành viên trong cộng đồng không có giấy tờ. Chúng tôi đã tích cực tranh đấu ở cấp liên bang cho DACA, cũng như là ở cấp tiểu bang cho Thẻ Quyền Lợi Lái Xe và học phí trong bang và hỗ trợ tài chính cho sinh viên không có giấy tờ. Hiện nay, chúng tôi đang tranh đấu cho một con đường dẫn tới quyền lấy quốc tịch cho hơn 11 triệu người nhập cư không giấy tờ gọi đất nước này là nhà, và chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh để chúng ta có bình đẳng cho mọi người.

Ngôn ngữ là một phần thiết yếu của danh tính và văn hoá của chúng ta, và mọi người dân Virginia xứng đáng được giao tiếp bằng ngôn ngữ của họ. Tuy nhiên, chính quyền các cấp ở Virginia tiếp tục cung cấp dịch vụ chủ yếu bằng tiếng Anh. Chúng tôi chú trọng việc tăng cường tiếp cận ngôn ngữ, đặc biệt dành cho người Á Đông và người Mỹ gốc Á, để chúng ta có thể bình đẳng tiếp cận các nguồn lực để có một cuộc sống an toàn và khỏe mạnh.

2021 Language Access Report (tiếng Anh)

Công Lý Ngôn Ngữ

Tiếp Cận Sức Khỏe

Ai cũng xứng đáng được nhận một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc. Tuy nhiên, có những rào cản ảnh hưởng đến các lựa chọn con người có để gìn giữ sức khỏe. Những rào cản này có thể về tài chính, xã hội, văn hoá, và thể trạng – và tất cả các yếu tố ấy sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ, và cả cuộc sống. Hệ thống chăm sóc y tế của Virginia hiện nay không dễ tiếp cận cho rất nhiều người trong cộng đồng chúng ta. Chúng tôi muốn tất cả mọi cộng đồng, đặc biệt là những cư dân Virginia không có giấy tờ nhập cư, có cơ hội để sống và phát triển mà không phải chịu thiệt thòi.

Kế Hoạch Chính Sách

Một cách khác mà chúng ta có thể giành lấy thay đổi là thông qua chính sách. Trong cuộc làm việc mỗi năm của Đại hội Dân biểu, chúng tôi sử dụng sức mạnh chung để cổ vũ cho các chính sách về luật pháp và ngân quỹ ở Virginia giúp cải thiện rõ rệt đời sống của người dân nhập cư, các cộng đồng da màu, và người lao động. Những ưu tiên kế hoạch của chúng tôi lấy thông tin từ các sự kiện đương thời, nghiên cứu sâu, và quan trọng nhất là từ việc trực tiếp tổ chức với người Mỹ gốc Á ở Virginia.

Miae and NAKASEC VA community members reading a chart of elected officials and priority issues
NAKASEC VA and allied organizations at the 2020 Virginia General Assembly
NAKASEC VA staff and community members making signs in support of the Home is Here march
Language Justice is...

Tham Gia

Nếu quý vị có câu hỏi nào về các chiến dịch hoặc muốn biết thêm thông tin về các hành động gần nhất để giành thay đổi, liên hệ một trong những Nhà tổ chức Cộng đồng, Ha Tang (htang@hamkaecenter.org) hoặc Sarah Choi (schoi@hamkaecenter.org).

Nếu quý vị có câu hỏi về các chính sách của chúng tôi hoặc làm sao để giúp cổ vũ các vấn đề ảnh hưởng đến người Mỹ gốc Á ở Virginia, xin liên hệ Đội Trưởng Đội Chính Sách & Truyền Thông, Zowee Aquino, tại zaquino@hamkaecenter.org.