Sứ Mệnh

Trung tâm Hamkae tổ chức người Mỹ gốc Á để đạt được bình đẳng về xã hội, kinh tế và màu da ở tiểu bang Virginia.

Tầm Nhìn

Chúng tôi xây dựng các chương trình và chiến dịch toàn diện được dẫn dắt bởi thành viên trong cộng đồng và đáp ứng các nhu cầu cấp thiết, đồng thời xây dựng sức mạnh cộng đồng Á Đông ở Mỹ để thay đổi lâu dài cục diện xã hội nhằm giải quyết các nhu cầu trên và chú trọng các mối quan hệ giữa con người với nhau. Chúng tôi tin rằng người Mỹ gốc Á, người có thu nhập thấp, người lao động, người nhập cư, người da màu, những người LGBTQ+, và những nhóm người thiểu số khác phải làm việc cùng nhau để có một tiểu bang Virginia công bằng và bình đẳng hơn cho tất cả mọi người.

Lý Thuyết về Thay Đổi

Thông qua tổ chức cộng đồng, cổ vũ chính sách công, thúc đẩy tinh thần công dân tích cực, phát triển thủ lĩnh trẻ tuổi, cung cấp dịch vụ, và giáo dục cộng đồng, Trung tâm Hamkae lao động để xây dựng một tương lai mà người có thu nhập trung bình hoặc thấp, người nhập cư, người da màu, và những cộng đồng yếu thế có thể hòa nhập vào xã hội Mỹ và làm việc cùng nhau với tư cách những người tạo nên thay đổi lâu dài.

Câu Chuyện

Vào năm 2012, Dịch Vụ Người Mỹ gốc Hàn Toàn Quốc và Tổ Hợp Giáo Dục (NAKASEC) mở cửa Chi nhánh Virginia, để hợp sức xây dựng quyền lực của các cộng đồng người Hàn và người Mỹ gốc Á ở Bắc Virginia. Kể từ đó, các thành viên cộng đồng của NAKASEC Virginia đã tranh đấu để biến Virginia thành một nơi cho tất cả người Mỹ gốc Á – bao gồm người nhập cư không giấy tờ và những người không quốc tịch, người lao động, người LGBTQ+, và lớp trẻ – để biết gốc gác của chúng ta, sống mạnh mẽ, sống theo lẽ phải, và chung sống cùng nhau. Chúng tôi có được những thành công này là nhờ chú trọng những ai bị ảnh hưởng nhất và sát cánh với những ai có cùng giá trị sống. Tự nhiên, tầm với của chúng tôi cũng vượt ra ngoài phạm vi của các cộng đồng người Mỹ gốc Hàn. Đã đến lúc chúng tôi chọn một cái tên mới.

Trung tâm Hamkae thể hiện sức mạnh của lòng đoàn kết đó và sự phát triển của chúng tôi với tư cách là một tổ chức. Hamkae (함께) là một từ gốc Hàn có ý nghĩa “cùng nhau”. Tên gọi này tượng trưng cho gốc rễ người Hàn ở Mỹ trong quá khứ, sức mạnh của cộng đồng gốc Á Đông của chúng ta ở hiện tại, và tầm nhìn của chúng ta về công lý và thịnh vượng cho mọi cộng đồng trong tương lai. Lô-gô mới của chúng tôi, một nắm đấm giơ cao ở giữa với một cái trống phía sau, gợi nhớ đến quá khứ của sức mạnh này và lịch sử. Cái trống được vẽ dựa vào trống “buk” của Hàn, mà chúng tôi thường đánh để gây chú ý đến cộng đồng, văn hoá, và sức mạnh của chúng ta ở các buổi biểu tình và diễu hành. Nắm đấm ở giữa đang cầm một thanh đánh trống, tượng trưng cho tinh thần tương thân tương ái trong và ngoài cộng đồng người Mỹ gốc Á Đông và sự cam kết của chúng tôi về công lý hướng về cộng đồng.

Tại Trung tâm Hamkae, chúng tôi biết sức mạnh thật sự và thay đổi có ý nghĩa đến từ hành động chung. Cùng nhau, chúng ta chia sẻ niềm vui và các ước mơ của mình để xây dựng một tương lai công bằng hơn – và chúng tôi chào đón quý vị cùng xây dựng nó với chúng tôi.

Hamkae Center logo

Giá Trị

NAKASEC được thành lập bởi các tổ chức người Mỹ gốc Hàn ở các địa phương khắp cả nước khi thấy nhu cầu cần một tiếng nói lớn mạnh, toàn quốc cho cộng đồng người gốc Hàn và người gốc Á Đông trên đất Mỹ. Để lãnh đạo cách tổ chức, những nhà sáng lập đã phát triển những quy tắc như sau:

Sống Theo Lẽ Phải

(바르게 살자)

Biết Nguồn Cội

(뿌리를 알자)

Sống Mạnh Mẽ

(굳세게 살자)

Chung Sống Cùng Nhau

(더불어 살자)

Những quy tắc sơ khởi này là giá trị cốt lõi của Trung tâm Hamkae và mọi mạng lưới NAKASEC dùng để soi đường cho công việc của chúng tôi ngày hôm nay. Đọc thêm về giá trị của chúng tôi trên trang của NAKASEC!