Chúng Tôi Là Trung Tâm Hamkae!

trước đây gọi là NAKASEC Virginia

Trung tâm Hamkae tổ chức người Mỹ gốc Á để đạt được bình đẳng về xã hội, kinh tế và màu da ở tiểu bang Virginia.

thông tin về chúng tôi

Các Chương Trình

Tổ Chức Các Chiến Dịch

Thúc Đẩy Công Dân Tích Cực

Thủ Lĩnh Trẻ

Dịch Vụ Xã Hội

nhận cập nhật từ chúng tôi

đăng ký nhận thông báo

tình nguyện với chúng tôi

đăng ký

ủng hộ công việc của chúng tôi

quyên góp

tạo nên thay đổi

hành động
NAKASEC VA staff + community members group photo

“Trung tâm Hamkae đối với tôi còn hơn một tổ chức cộng đồng… đó là nơi đầu tiên tôi tìm thấy cảm giác của cộng đồng kể từ đại học. Nơi này không những cho phép tôi hoàn thành ước nguyện cống hiến cho cộng đồng, tôi còn nhận lại một điều tốt đẹp hơn.

Điều đó chính là việc Trung tâm Hamkae biết lắng nghe nhân dân và ủng hộ các thành viên của họ, và cũng là lý do tôi quay trở lại.”

Jeanna L.thành viên của Trung tâm Hamkae & người ủng hộ lâu năm