Bầu Cử ở Virginia – tháng 11 năm 2023

Năm nay tại Virginia, Hạ viện Tiểu bang, Thượng viện Tiểu bang, cũng như nhiều văn phòng địa phương như Hội đồng Giám sátHội đồng Nhà trường, sẽ tới kỳ bầu cử.

QUÝ VỊ CÓ BIẾT rằng vào năm 2017, một ghế trong Hạ viện Virginia được quyết định bằng cách rút thăm ra khỏi chiếc mũ vì cuộc bầu cử hòa? Trong các cuộc bầu cử tiểu bang và địa phương, người chiến thắng có thể chỉ vì một phiếu bầu!

Trong những cuộc bầu cử gần đây, số lượng cử tri gốc Á đi bầu đã tăng. Vì vậy, chúng ta hãy tiếp tục đẩy mạnh quan điểm của mình. Việc đi bỏ phiếu là một cách ủng hộ những chính sách quan trọng nhất đối với bản thân và gia đình.

Tái phân chia quận bầu cử vào năm 2021 có nghĩa là hiện có các ranh giới bầu cử mới. Tìm địa điểm bỏ phiếu mới, số quận và tìm hiểu thêm về các vị trí sắp tổ chức bầu cử. Lập kế hoạch bỏ phiếu bằng cách sử dụng danh sách kiểm tra của chúng tôi dưới đây!

Danh mục: Quý vị đã sẵn sàng để bầu cử?

Ghi danh bầu cử hoặc kiểm tra tình trạng ghi danh hiện tại của quý vị

01

Tìm quận bầu cử của quý vị và xem ai là người có tên trên phiếu bầu

02

Lên kế hoạch về cách bỏ phiếu và thời điểm bỏ phiếu

03

Kêu gọi bạn bè và gia đình cùng tham gia bỏ phiếu!

04

ngày 22 tháng 9

Ngày đầu tiên quý vị được quyền bỏ phiếu sớm trực tiếp

ngày 16 tháng 10

ngày 4 tháng 11

Ngày cuối cùng để bỏ phiếu sớm trực tiếp

ngày 7 tháng 11

Ngày bầu cử chính

Ghi danh hoặc cập nhật thông tin cử tri!

Cập nhật thông tin bầu cử nếu quý vị thay đổi nơi cư ngụ hoặc họ tên.
Nếu quý vị không có bằng lái hoặc chứng minh thư được cấp phép bởi tiêu bang Virginia, quý vị sẽ phải ghi danh:

Hạn chót: ngày 16 tháng 10
Khi quý vị đã gửi đơn ghi danh bỏ phiếu, quý vị sẽ nhận được thông báo trong thư xác nhận trạng thái sự ghi danh của quý vị. Nếu quý vị không nhận được, hãy liên hệ với Văn phòng ghi danh địa phương của bạn để đảm bảo rằng đơn ghi danh của quý vị đã được xử lý. Quý vị cũng có thể kiểm tra hồ sơ cử tri của mình trên mạng tại đây.
Nếu quý vị lỡ hạn đăng ký bầu cử, đăng ký ghi danh bầu cử cùng ngày cho phép quý vị bỏ phiếu bằng một lá phiếu tạm thời.

 • Tuy nhiên, lá phiếu tạm thời sẽ không được đếm liền mà phải đợi danh tính và điều kiện của bạn được kiểm tra đầu tiên.

Thượng viện & Hạ viện Tiểu bang Virginia

Thượng viện Tiểu bang Virginia bao gồm 40 thành viên. Mỗi thượng nghị sĩ được bầu từ mỗi quận riêng biệt khác nhau với mỗi nhiệm kỳ là 4 năm. Thượng viện là một trong hai viện của Đại hội tiểu bang Virginia, cùng với Hạ viện và Thống đốc bang tạo ra luật pháp và thông qua ngân sách tiểu bang. Thượng viện cũng có trách nhiệm phê duyệt các bổ nhiệm bởi Thống đốc bang cho các vị trí chính sách, cố vấn và giám sát.

Hạ viện Tiểu bang Virginia bao gồm 100 thành viên. Mỗi thành viên được bầu cử từ mỗi quận riêng biệt khác nhau với mỗi nhiệm kỳ là 2 năm. Hạ viện là một trong hai viện của Đại hội tiểu bang Virginia, cùng với Thượng viện và Thống đốc bang tạo ra luật pháp và thông qua ngân sách tiểu bang.

Trách nhiệm của Hạ viện và Thượng viện bao gồm:

 • Gặp gỡ các cử tri, lắng nghe mối quan tâm của họ và ủng hộ lợi ích tốt nhất của họ
 • Đưa ra và thông qua luật liên bang về các vấn đề bao gồm giáo dục, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ xã hội và an toàn công cộng
 • Giới thiệu tất cả các dự luật về tăng ngân sách
 • Bắt đầu các thủ tục luận tội xử phạt tổng thống hoặc viên chức liên bang khác
 • Bầu tổng thống nếu cử tri đoàn bị hoà

Hội đồng Giám sát

Hội đồng Giám sát là một nhóm điều hành chính phủ hạt bằng cách đảm bảo các dịch vụ công cộng được cung cấp hiệu quả. Mỗi hạt sẽ khác nhau về số lượng ghế trong mỗi Hội đồng Giám sát và bao nhiêu trong số đó được bầu cử theo quận và/hoặc lưu động (đại diện cho cả hạt). Xin hãy truy cập trang web của hạt của quý vị để biết thêm chi tiết.

Trách nhiệm bao gồm:

 • Thiết lập chính sách của chính phủ hạt về các vấn đề như giáo dục, an ninh cộng đồng và giao thông
 • Chấp thuận ngân sách của hạt và đưa ra mức thuế địa phương
 • Đưa ra quyết định về đất đai và giấy phép xây dựng

Hội đồng Nhà trường

Hội đồng Nhà trường điều hành trường công lập ở địa phương bằng cách đưa ra các chính sách trường học chung và thiết lập các quy định để đảm bảo cách vận hành đàng hoàng của các chương trình giáo dục công. Mỗi hạt sẽ khác nhau về số lượng ghế trong mỗi Hội đồng Nhà trường và bao nhiêu trong số đó được bầu cử theo quận và/hoặc lưu động (đại diện cho cả hạt). Xin hãy truy cập trang web của hạt của quý vị để biết thêm chi tiết.

Trách nhiệm bao gồm:

 • Lắng nghe những lời góp ý từ học sinh, phụ huynh, và nhân viên nhà trường về các vấn đề liên quan đến trường học
 • Thiết lập ngân sách và chính sách cho các trường công lập
 • Đưa ra quyết định về nội dung giáo án cho các trường công lập
 • Quyết định lương cho giáo viên

Các cử tri được khuyến khích gửi lá phiếu bầu cử của mình qua đường bưu điện hoặc đến sớm để hạn chế xếp hàng dài vào ngày bầu cử chính thức. Tìm hiểu thêm về các hình thức bầu cử khác nhau, quyết định xem hình thức nào tốt nhất cho quý vị, và đảm bảo rằng tiếng nói của quý vị được nghe thấy!

Bỏ Phiếu Bầu Qua Đường Bưu Điện

Nộp đơn đăng ký lá phiếu bầu vắng mặt:

Đọc kỹ hướng dẫn để hoàn thành lá phiếu của quý vị một cách chính xác.

 • Bắt đầu từ năm nay, cử tri sẽ không bị yêu cầu phải có chữ ký người làm chứng, nhưng phải bao gồm 4 số cuối trong số an sinh xã hộinăm sinh của họ.
Nộp lại lá phiếu bầu cử:

 • Bằng bưu điện – bưu điện phải nhận được thư trước ngày 7 tháng 11
 • Các địa điểm bỏ thư an toàn – tra cứu các địa điểm bỏ thư an toàn trên các trang mạng bầu cử của thành phố hoặc quận
 • Trực tiếp – tại văn phòng ghi danh bầu cử trước 7 giờ tối vào ngày 7 tháng 11
Tất cả các cử tri đã đăng ký ghi danh bầu cử có thể sử dụng phiếu bầu vắng mặt với lý do bất kỳ.
Theo dõi lá phiếu của quý vị tại hamkaecenter.org/vote.
Yêu cầu và nộp lại lá phiếu bầu của quý vị càng sớm càng tốt để tránh các trường hợp thư bị trì hoãn!

Bỏ Phiếu Trực Tiếp Sớm Trước Ngày Bầu Cử Chính

Từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 4 tháng 11
Mang theo giấy tờ tùy thân.

 • Các giấy tờ này không nhất thiết phải có ảnh của quý vị. Các dạng giấy tờ tùy thân được cho phép sử dụng bao gồm các văn bản hành chính của chính phủ có chứa tên và địa chỉ của quý vị, bản sao kê ngân hàng, hoá đơn tiền điện nước, hoặc phiếu lương.
 • Nếu quý vị không có bất kỳ một loại giấy tờ tùy thân nào, quý vị vẫn sẽ được cho phép bỏ phiếu sau khi ký bản cam kết xác nhận danh tính.
Quý vị không phải điền bất kỳ đơn nào hoặc có lý do gì để có thể được bầu cử sớm.
Nếu quý vị cần hỗ trợ ngôn ngữ, quý vị có quyền đưa một người (ví dụ như gia đình, bạn bè, hàng xóm) vào phòng bỏ phiếu cùng với quý vị, miễn là họ không phải là chủ lao động hoặc đại diện công đoàn của quý vị.

Bỏ Phiếu Trực Tiếp Vào Ngày Bầu Cử Chính

Thứ 3, ngày 7 tháng 11, từ 6h sáng đến 7h tối. Những ai ở trong hàng trước 7h tối sẽ được cho phép bỏ phiếu.
Mang theo giấy tờ tùy thân.

 • Các giấy tờ này không nhất thiết phải có ảnh của quý vị. Các dạng giấy tờ tùy thân được cho phép sử dụng bao gồm các văn bản hành chính của chính phủ có chứa tên và địa chỉ của quý vị, bản sao kê ngân hàng, hoá đơn tiền điện nước, hoặc phiếu lương.
 • Nếu quý vị không có bất kỳ một loại giấy tờ tùy thân nào, quý vị vẫn sẽ được cho phép bỏ phiếu sau khi ký bản cam kết xác nhận danh tính.
Nếu quý vị cần hỗ trợ ngôn ngữ, quý vị có quyền đưa một người (ví dụ như gia đình, bạn bè, hàng xóm) vào phòng bỏ phiếu cùng với quý vị, miễn là họ không phải là chủ lao động hoặc đại diện công đoàn của quý vị.

I Vote Because… 1:41

Nhân viên Trung tâm Hamkae và các thành viên cộng đồng chia sẻ lý do tại sao chúng tôi đi bầu! Tại sao quý vị chọn bỏ phiếu?

WE ARE VOTERS 2:39

Chúng tôi đã hỏi những cử tri trẻ mới trên khắp Virginia tại sao những người như họ nên đi bầu.

Quý vị có những thắc mắc hoặc cần sự trợ giúp?

Xin vui lòng gọi các đường dây nóng sau:

Tiếng Việt, tiếng Trung phổ thông, tiếng Quảng Đông, tiếng Hàn, tiếng Philippines, tiếng Urdu, tiếng Hindi, và tiếng Bengali: 888-API-VOTE (888-274-8683)

Tiếng Tây Ban Nha: 888-VE-Y-VOTA (888-839-8682)

Tiếng Ả Rập: 844-YALLA-US (844-925-5287)

Tham Gia

Mong muốn hỗ trợ khuyến khích tăng sự tương tác của người dân trong cộng đồng của quý vị? Chúng tôi kêu gọi tình nguyện viên giúp đỡ cho các hoạt động như:

Phiên dịch và duyệt các bài phiên dịch

Trở thành một nhân viên quầy bầu cử

Giám sát quầy bầu cử

Bầu cử mỗi năm chỉ là một trong rất nhiều cách chúng ta có thể dịch chuyển thước đo xã hội – chúng ta phải tiếp tục xây dựng sức mạnh trong cộng đồng để gây ra những thay đổi mang tính chuyển hóa.