1-844-500-3222 NAKASEC's 24/7 confidential immigration hotline in English & Korean

Đường Dây Nóng Nhập Cư 24/7

Tất cả mọi người, bao gồm người nhập cư không giấy tờ đang sinh sống ở Mỹ, có những quyền lợi cơ bản dưới Hiến Pháp. Nếu quý vị tiếp xúc với An Ninh Di trú hoặc cảnh sát ở nhà, ngoài đường, hoặc bất kỳ đâu, hãy biết và thực hành quyền cơ bản của mình.

Gọi Đường dây nóng của NAKASEC. Nhấn 1 nếu đó là trường hợp cấp bách (vd: người thân bị bắt hoặc quý vị cần tìm người ấy, ICE đang ở cửa, v.v.) hoặc nhấn 2 nếu đó là trường hợp không cấp bách (vd: có câu hỏi về quyền lợi của quý vị, v.v.) Nếu không có câu hỏi, xin để lại một thư thoại chi tiết và một nhân viên từ hệ thống NAKASEC sẽ gọi lại cho quý vị sớm nhất có thể. Trợ giúp là hoàn toàn bí mật và sẵn sàng bằng tiếng Hàn & tiếng Anh.

Biết Quyền Lợi của Quý Vị

Chúng tôi khuyến khích những gia đình nhập cư không giấy tờ và những gia đình nhập cư có tình trạng hỗn hợp nên lập kế hoạch an toàn.

  • Ghi nhớ số điện thoại của một người bạn, người thân trong gia đình, hoặc luật sư để gọi khi bị bắt giữ.
  • Đưa số của đường dây nóng của NAKASEC cho người thân, bạn bè, hoặc luật sư để chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị nếu quý vị bị bắt: 1-844-500-3222 (chọn tiếng Hàn, nhấn 1)
  • Nếu quý vị đang chăm sóc trẻ em hoặc người khác, lên kế hoạch để họ nhận chăm sóc nếu quý vị bị bắt.
  • Giữ các giấy tờ quan trọng như giấy khai sinh và giấy tờ di trú ở một nơi an toàn mà bạn bè hoặc gia đình có thể tiếp cận một cách dễ dàng.
  • Chắc chắn rằng người thân của quý vị biết phải tìm quý vị ở đâu nếu quý vị bị ICE bắt. Họ có thể dùng hệ thống trực tuyến định vị người của ICE để tìm người đang bị giam giữ, hoặc họ có thể gọi văn phòng ICE ở địa phương. Chắc chắn rằng họ có số đăng ký người ngoại quốc của quý vị ghi lại, nếu quý vị có số đó. Nếu người thân của quý vị gọi đến tổng đài NAKASEC, chúng tôi cũng có thể hỗ trợ với xác định người nhà ở đâu.

Quý vị có thể gọi tổng đài Văn phòng Điều hành Kiểm tra Nhập cư (EOIR) tại số 240-314-1500 hoặc 1-800-898-7180 (miễn cước) 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần để  nhận thông tin về ca của quý vị.

Know Your Rights