Thúc Đẩy Công Dân Tích Cực

Chúng tôi làm việc để tăng sự tham gia vào hệ thống bầu cử của cử tri người Mỹ gốc Á và những cộng đồng yếm thế khác ở Virginia, bởi vì mỗi một cử tri chúng tôi phổ cập và đem đi bầu sẽ khuếch đại tiếng nói của người Mỹ gốc Á, mang chúng ta lại gần hơn với một nền dân chủ đại diện, và nhích gần đến công bằng xã hội, kinh tế và màu da ở Virginia. Công việc tổ chức cơ sở của chúng tôi nhắm đến giáo dục, vận động, và bảo vệ cử tri thông qua rất nhiều cách tiếp cận đa ngôn ngữ, bao gồm nói chuyện tận nhà, gọi điện thoại, nhắn tin, gửi thư và theo dõi chỗ bầu cử.

Bầu Cử ở Virginia

Chúng tôi đã thu thập các tài liệu khách quan (không thuộc đảng phái nào) bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Trung, và tiếng Urdu để giúp quý vị và gia đình bạn bè lên kế hoạch bầu cử trong đợt Tuyển cử Đại chúng năm 2023 ở bang Virginia – bao gồm hướng dẫn về các cách bỏ phiếu, hạn chót, và các cách tham gia.

NAKASEC VA's Summer 2021 NLC intern Hana Cho leaving canvassing materials at a door
Sami doing election protection work
Sookyung doing exit polling with a community member
NAKASEC VA volunteers phone banking

Tham Gia

Để tình nguyện với chúng tôi, hãy điền đơn tình nguyện này. Nếu quý vị có câu hỏi, xin liên hệ Trưởng ban Thúc Đẩy Công Dân Tích Cực, Sami Watson, tại swatson@hamkaecenter.org.