Bầu Cử Giữa Kỳ ở Virginia tháng 11 năm 2022

Ngày bầu cử đã gần kề, và chúng ta có khả năng gánh chịu các rủi ro lớn nếu kết quả bầu cử không khả quan. Các cuộc bỏ phiếu giữa kỳ diễn ra vào tháng 11 năm nay sẽ quyết định ai sẽ là người chiếm đại đa số ghế tại Quốc Hội, và các nhà chính trị được bỏ phiếu bởi các cử tri bang Virginia sẽ là những người đưa ra các quyết định có sức ảnh hưởng lớn đến cuộc sống thường ngày của người dân trong vài năm sắp đến.

Chúng ta đã đạt được những bước tiến xa bởi vì cộng đồng của chúng ta luôn đoàn kết và hết sức bền bỉ, và chúng tôi mong rằng quý vị sẽ có mặt tại buổi bỏ phiếu lần này để ủng hộ lẫn nhau thêm một lần nữa. Đoàn kết để chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn và làm cho giọng nói của chúng ta được nghe thấy.

Tìm hiểu thêm về việc làm sao quý vị có thể tạo nên sự thay đổi cũng như lên kế hoạch bỏ phiếu sử dụng danh mục của chúng tôi ở dưới đây!

Danh mục: Quý vị đã sẵn sàng để bầu cử?

Ghi danh bầu cử hoặc kiểm tra tình trạng ghi danh hiện tại của quý vị

01

Tìm quận của quý vị & tìm hiểu ai trên danh sách bầu cử

02

Lên kế hoạch về cách bỏ phiếu và thời điểm bỏ phiếu

03

Kêu gọi bạn bè và gia đình cùng tham gia bỏ phiếu!

04

9/23

Ngày đầu tiên quý vị được quyền bỏ phiếu sớm trực tiếp

11/5

Ngày cuối cùng để bỏ phiếu sớm trực tiếp

11/8

Ngày bầu cử chính

Ghi danh hoặc cập nhật thông tin bầu cử!

Cập nhật thông tin bầu cử nếu quý vị thay đổi nơi cư ngụ hoặc họ tên.

Hạn chót đăng ký ghi danh bầu cử hoặc cập nhật thông tin cử tri cho cuộc bầu cử là ngày 17 tháng 10.

Nếu quý vị không có bằng lái hoặc chứng minh thư được cấp phép bởi tiêu bang Virginia, quý vị sẽ phải ghi danh:

Khi quý vị đã gửi đơn ghi danh bỏ phiếu, quý vị sẽ nhận được thông báo trong thư xác nhận trạng thái sự ghi danh của quý vị. Nếu quý vị không nhận được, hãy liên hệ với Văn phòng ghi danh địa phương của bạn để đảm bảo rằng đơn ghi danh của quý vị đã được xử lý. Quý vị cũng có thể kiểm tra hồ sơ cử tri của mình trên mạng tại đây.

Hạ viện Hoa Kỳ

Hạ viện Hoa Kỳ là một trong hai viện của Quốc hội và là một phần của nhánh lập pháp của chính phủ liên bang. Vị trí này sẽ được bầu cử hai năm một lần. Số lượng đại diện của mỗi bang được xác định bởi dân số của bang, và Virginia có 11 ghế Hạ viện.

Trách nhiệm bao gồm:

 • Gặp gỡ các cử tri, lắng nghe mối quan tâm của họ và ủng hộ lợi ích tốt nhất của họ
 • Đưa ra và thông qua luật liên bang về các vấn đề bao gồm giáo dục, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ xã hội và an toàn công cộng
 • Giới thiệu tất cả các dự luật về tăng ngân sách
 • Bắt đầu các thủ tục luận tội xử phạt tổng thống hoặc viên chức liên bang khác
 • Bầu tổng thống nếu cử tri đoàn bị hoà

Vì đại dịch COVID-19, các cử tri được khuyến khích gửi lá phiếu bầu cử của mình qua đường bưu điện để đảm bảo giãn cách xã hội, hoặc tham gia bỏ phiếu sớm để hạn chế việc phải xếp hàng vào ngày bầu cử chính thức. Tìm hiểu thêm về các hình thức bầu cử khác nhau, quyết định xem hình thức nào tốt nhất cho quý vị, và đảm bảo rằng tiếng nói của quý vị được nghe thấy!

Bỏ Phiếu Bầu Qua Đường Bưu Điện

Nộp đơn đăng ký lá phiếu bầu vắng mặt:

Hạn chót đăng ký lá phiếu bầu vắng mặt là ngày 29 tháng 10, 5h chiều địa phương.

Đọc kỹ hướng dẫn để hoàn thành bộ đơn của quý vị một cách chính xác.

 • Đảm bảo rằng quý vị đã bao gồm tất cả các chữ ký được yêu cầu ở phần bên ngoài của bì thư, bao gồm cả chữ ký của nhân chứng.

Nộp lại lá phiếu bầu cử:

 • Bằng bưu điện
 • Các địa điểm bỏ thư an toàn
 • Trực tiếp

LƯU Ý:

 • Tất cả các cử tri đã đăng ký ghi danh bầu cử có thể sử dụng phiếu bầu vắng mặt với lý do bất kỳ.
 • Tất cả các lá phiếu gửi bằng đường bưu điện đều có thể được theo dõi. Theo dõi lá phiếu của quý vị tại hamkaecenter.org/vote.
 • Yêu cầu và nộp lại lá phiếu bầu của quý vị càng sớm càng tốt để tránh các trường hợp thư bị trì hoãn!

Bỏ Phiếu Trực Tiếp Sớm Trước Ngày Bầu Cử Chính

Đi đến văn phòng ghi danh bầu cử tại địa phương của quý vị từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 5 tháng 11.

Mang theo giấy tờ tùy thân hoặc ký bản cam kết xác nhận danh tính.

 • Quý vị được yêu cầu phải xuất trình một loại giấy tờ xác nhận danh tính của mình nhưng các giấy tờ này không nhất thiết phải có ảnh của quý vị. Các dạng giấy tờ tùy thân được cho phép sử dụng bao gồm các văn bản hành chính của chính phủ có chứa tên và địa chỉ của quý vị, bản sao kê ngân hàng, hoá đơn tiền điện nước, hoặc phiếu lương. Tìm danh sách chi tiết các loại giấy tờ tùy thân đc phép sử dụng tại đây.
 • Nếu quý vị không có bất kỳ một loại giấy tờ tùy thân nào, quý vị vẫn sẽ được cho phép bỏ phiếu sau khi ký bản cam kết xác nhận danh tính.

LƯU Ý:

 • Quý vị không phải điền bất kỳ đơn nào hoặc có lý do gì để có thể được bầu cử sớm.
 • Nếu quý vị cần hỗ trợ ngôn ngữ, quý vị có quyền đưa một người (ví dụ như gia đình, bạn bè, hàng xóm) vào phòng bỏ phiếu cùng với quý vị, miễn là họ không phải là chủ lao động hoặc đại diện công đoàn của quý vị.

Bỏ Phiếu Trực Tiếp Vào Ngày Bầu Cử Chính

Bỏ phiếu tại địa điểm bầu cử của quý vị vào ngày 8 tháng 11, từ 6h sáng đến 7h tối.

Mang theo giấy tờ tùy thân hoặc ký bản cam kết xác nhận danh tính.

 • Quý vị được yêu cầu phải xuất trình một loại giấy tờ xác nhận danh tính của mình nhưng các giấy tờ này không nhất thiết phải có ảnh của quý vị. Các dạng giấy tờ tùy thân được cho phép sử dụng bao gồm các văn bản hành chính của chính phủ có chứa tên và địa chỉ của quý vị, bản sao kê ngân hàng, hoá đơn tiền điện nước, hoặc phiếu lương. Tìm danh sách chi tiết các loại giấy tờ tùy thân đc phép sử dụng tại đây.
 • Nếu quý vị không có bất kỳ một loại giấy tờ tùy thân nào, quý vị vẫn sẽ được cho phép bỏ phiếu sau khi ký bản cam kết xác nhận danh tính.

LƯU Ý: Nếu quý vị cần hỗ trợ ngôn ngữ, quý vị có quyền đưa một người (ví dụ như gia đình, bạn bè, hàng xóm) vào phòng bỏ phiếu cùng với quý vị, miễn là họ không phải là chủ lao động hoặc đại diện công đoàn của quý vị.

I Vote Because… 1:41

Nhân viên Trung tâm Hamkae và các thành viên cộng đồng chia sẻ lý do tại sao chúng tôi đi bầu!

WE ARE VOTERS 2:39

Chúng tôi đã hỏi những cử tri trẻ mới trên khắp Virginia tại sao những người như họ nên đi bầu.

Tham Gia

Mong muốn hỗ trợ khuyến khích tăng sự tương tác của người dân trong cộng đồng của quý vị?

Quý vị có những thắc mắc hoặc cần sự trợ giúp?

Xin vui lòng gọi các đường dây nóng sau:

Tiếng Trung phổ thông, tiếng Quảng Đông, tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Philippines, tiếng Urdu, tiếng Hindi, và tiếng Bengali: 888-API-VOTE (888-274-8683)

Tiếng Tây Ban Nha: 888-VE-Y-VOTA (888-839-8682)

Tiếng Ả Rập: 844-YALLA-US (844-925-5287)