Skip to main content
ấn phẩm

Tổng Kết Năm 2023 của Trung tâm Hamkae

By 15 December 2023No Comments

Thắng Lợi

Mitch, Hamkae Center's Organizing Team Lead, leads a crowd holding signs at the Rally to Stop Whitewashing Virginia History just before the History SOLs Town Hall at Mount Vernon, VA on March 14, 2023.

BẢO VỆ SỰ THẬT bằng cách tổ chức thanh niên và giáo viên người Mỹ gốc Á tham gia vào một phong trào phản kháng đa dân tộc và đa tôn giáo để ngăn chặn việc thông qua các tiêu chuẩn học thuật lịch sử và khoa học xã hội (SOLs) được đề xuất với nội dung bị tẩy trắng.

Sookyung speaking at the VEC press conference

TỔ CHỨC ĐỂ THAY ĐỔI HỆ THỐNG – Phương cách tổ chức và đấu tranh của Trung tâm Hamkae đã dẫn đến những thay đổi quan trọng, giúp cho việc đăng ký và nhận thông tin chính xác về bảo hiểm thất nghiệp trở nên dễ dàng hơn đối với cộng đồng ngôn ngữ yếu thế. Những thay đổi này bao gồm: 

  • Một đường dây điện thoại hỗ trợ bằng 13 ngôn ngữ, vượt xa việc chọn 1 cho tiếng Anh và chọn 2 cho tiếng Tây Ban Nha
  • Sử dụng một công ty riêng để dịch các tài liệu quan trọng thay vì phụ thuộc vào Google Dịch.
Katie Zhang, Hamkae Center Board member, speaks at the podium to the audience at Hamkae Center's 10th Anniversary event: Pursuing Our Dreams 2023 on June 8, 2023.

KỶ NIỆM NGUỒN GỐC và xây dựng sức mạnh cộng đồng tại sự kiện gây quỹ kỷ niệm 10 năm thành lập của chúng tôi.


Tia sáng Cộng đồng

A person prepares a tan piece of fabric on a machine to apply a print to it.

Sau những buổi tư vấn doanh nghiệp cá nhân 1 kèm 1, bà Kang đã đủ tự tin để thành lập doanh nghiệp in ấn của mình, Virginia Printee. Bà cảm thấy an tâm hơn khi biết gia đình mình không phụ thuộc vào một nguồn thu nhập duy nhất và có sức mạnh để tự mình làm điều gì đó để hỗ trợ gia đình.


Sức Ảnh Hưởng Của Chúng Tôi Thông Qua Các Con Số


Ủng hộ và Tham Gia Nỗ Lực Của Chúng Tôi Ngay Hôm Nay!

Leave a Reply

X